”Baugemeinschaft” – Ett Hållbart byggande även i Sverige?

Artikelförfattare: Anders Svensson, Architect/senior advisor, CaseLab AB, Lund.

Tankar kring Byggemenskaper i Sverige.

"Urbana Villor" i Västra Hamnen, Malmö

Byggemenskapen ”Urbana Villor” i Malmö. Foto: Urbana Villor

Allt fler i Sverige intresserar sig för en form av stads- och bostadsutveckling där enskilda individer och familjer går samman för att planera, bygga och senare bo i ett hus som utformas efter gruppens egna uppfattningar och idéer om sitt boende.

Inspirationen kommer från Tyskland där det finns flera goda exempel på befintliga s k Baugemeinschaft (sv: Byggemenskaper).

Poängerna är flera, men det finns även några utmaningar.

LänkLäs hela artikeln på Byggipedia