Kategori: Miljö och energi

Fjärrvärmeanslutna byggbodar ger låga driftkostnader och en bättre miljö

Artikelförfattare: Johnny Kellner, Teknik- och miljöchef på Veidekke i Sverige Johnny Kellner är initiativtagare till Veidekkes lågenergikoncept TellHus som blivit Svanenmärkt. Han ägnar en stor del av årsdagarna till miljö- och klimatfrågor. En del av tiden ägnas även åt externa föreläsningar och artiklar. En viktig del av arbetet är att han fortfarande är operativ i […]

Buller från vindkraft – rapport från en konferens

Munkagård. Foto: Martin Almgren

Artikelförfattare: Martin Almgren, tekn dr akustik, senior expert ljud & vibrationer ÅF-Ljud & vibrationer (Ingemansson) Konferensen Wind Turbine Noise återkommer vartannat år sedan 2005 och anordnas av INCE/Europe. Antal deltagare växer för varje år. I år var det 200 delegater och 70 föredrag. Det kom deltagare från hela världen undantaget Afrika och Främre Asien. Konferensen […]