Logistik

Minikranslyft vid bygg- och rivningsarbete

Lyft med minikran (Maeda)

Användning av minikranar ökar Artikelförfattare: Hemsida: Maeda Mini Cranes Minikranar från japan används idag flitigt av byggare i hela världen. Svenska byggare ligger lite efter men användandet ökar i snabb takt över hela landet och maskinuthyrarna har ofta brist på maskiner. I Sverige finns två tillverkare representerade, Maeda som har ca 75 % av världsmarknaden […]