Strukturella hinder för god boendekvalitet till rimliga kostnader

Artikelförfattare:
Mats Persson, Tekn.dr., Högskolan i Halmstad och
Lennart Welin Arkitekt SAR MSA, LundTankar, observationer och slutsatser – en debattartikel.
Hundertwasserhaus i Wien. Foto: Mats Persson, Halmstad Högskola

Hundertwasserhaus i Wien. Foto: Mats Persson, Halmstad Högskola

Bostadsbyggandet går trögt och det byggs fortfarande för lite, antalet färdigbyggda lägenheter i flerbostadshus uppgick 2009 till 14 447, en minskning med 27 % jämfört med 2008 och för 2010 fortsatte minskningen med 15 % till 10 625 lägenheter.


Det totala antalet bostäder som färdigställdes 2010 uppgick till 19 500 eller drygt 2 lägenheter per tusen innevånare vilket innebär att vi i Sverige bygger cirka hälften så många bostäder per innevånare som våra nordiska grannar, med undantag för Danmark.

Även behovet av ombyggnad är stort

Länk: Läs hela artikeln på Byggipedia