Europass gör det enklare att söka jobb i Europa

YHArtikelförfattare:

Jenny Sörby och
Ulla-Karin Sundqvist,

Myndigheten för Yrkeshögskolan

Inom EU arbetar man för att öka rörligheten för europeisk arbetskraft. Ett led i arbetet är framtagandet av så kallade Europass, dokument som översätter yrkeskvalifikationer mellan olika länder. Europassen förenklar för arbetsgivare att förstå betyg från andra EU-länder och gör det på så viss enklare för individer att söka jobb i andra EU-länder.

Genom att tydliggöra vilka kunskaper och färdigheter som en viss utbilding ger vill man främja tillväxten inom unionen och ge människor chansen att få arbeta där det finns jobb som passar just deras utbildning och erfarenhet.

Ett slags portfölj

Ett Europass är ett slags portfölj om innehåller olika dokument som man fyller i själv eller får från behöriga organisationer. Sedan juli 2010 är det möjligt att få ett Europass-tillägg till sitt examensbetyg från en svensk yrkeshögskoleutbildning (Yh-utbildning), säger UllaKarin Sundqvist Nilsson, handläggare internationellt arbete vid Myndigheten för yrkeshögskolan.

Förutom tillägget till examensbeviset kan ett Europass innehålla Europass-meritförteckning, språkpass, Europass-bilaga till examensbevis från högskoleutbildning, Europass-tillägg till slutbetyg och Europass-mobilitet.

Tilläggen till examensbevis för Yh-utbildningar tas fram av Myndigheten för yrkeshögskolan men utfärdas av utbildningsanordnaren, antingen automatiskt eller på den studerandes begäran. Tilläggen är skrivna på engelska och bifogas till examensbeviset.

Framtagna av experter

Fokus ligger på utfallet av lärandet mer än på innehållet i utbildningen. Tilläggen är framtagna av experter och kvalitetssäkrade genom avstämningar med respektive bransch. De beskriver vilka kunskaper, färdigheter och förmågor som den studerande ska ha tillägnat sig och vilka yrken som utbildningen leder till, berättar UllaKarin.

Tilläggen är anpassade för att fungera i hela EU och öppnar därmed för en bredare arbetsmarknad för de som har ett tillägg. Eftersom de är skrivna på engelska kan de även vara användbara i länder utanför EU och som ett komplement till betygen när man söker jobb hemma i Sverige.

Än så länge har Myndigheten för yrkeshögskolan tagit fram ett hundratal Europass-tillägg. Målet är att alla som påbörjat en Yh-utbildning 2009 eller senare ska kunna få ett tillägg utfärdat.

Det pågår just nu en process inom EU för att stärka yrkesutbildningarnas roll. Europass-tilläggen är ett av de verktyg som är resultatet av denna process. Jag tror det är väldigt bra både för de enskilda studerande och i ett vidare sammanhang för hela samhället, säger UllaKarin.

Fakta om Europass:

Ulla Karin Sundqvist, Myndigheten för yrkeshögskolan

Ulla Karin Sundqvist, Myndigheten för yrkeshögskolan

 • Europass är en kompetensportfölj som är tänkt att hjälpa individer att föra fram sina kunskaper när de söker utbildning eller jobb i Sverige eller ett annat EU-land.
 • Genom Europass kan meriter och kvalifikationer beskrivas på samma sätt och värderas lika i hela EU.
 • Europass består av fem olika dokument:
  1. Europass meritförteckning (Europass-CV)
  2. Europass-språkpasset
  3. Europass-tillägget till slutbetyg (betygsbilagor)
  4. Europass-bilaga till examensbevis
  5. Europass-mobilitet
 • Europasset erätter inte det ursprungliga examensbeviset eller slutbetyget utan ska användas som ett komplement.
 • Tilläggen till examensbevis från Yh-utbildningar utfärdas av utbildningsanordnaren.