Fjärrvärmeanslutna byggbodar ger låga driftkostnader och en bättre miljö

Artikelförfattare:
Johnny Kellner, Teknik- och miljöchef på Veidekke i Sverige
Johnny Kellner, VeidekkeJohnny Kellner är initiativtagare till Veidekkes lågenergikoncept TellHus som blivit Svanenmärkt. Han ägnar en stor del av årsdagarna till miljö- och klimatfrågor.

En del av tiden ägnas även åt externa föreläsningar och artiklar. En viktig del av arbetet är att han fortfarande är operativ i konkreta byggnadsprojekt.

Veidekke har tillsammans med Cramo och Fortum utvecklat fjärrvärmeanslutna byggbodar i stället för de traditionellt eluppvärmda. Huvudskälet är att minska utsläppen av koldioxid (CO2) genom att inte använda kvalificerad el för lågvärdig uppvärmning och tappvarmvatten i bodarna.

Konvertering till fjärrvärme i byggbodar innebär lägre driftskostnad
Inom kv Ytterskär i brf Snökristallen i Västertorp i södra Stockholm där vi under augusti 2011 färdigställt ett flerbostadshus med 36 lägenheter har vi haft en etablering med 10 byggbodar.

Länk: Läs hela artikeln på Byggipedia