Energitjuvar och åtgärder – Helsingborgshem


Länk: Läs hela artikeln på Byggipedia

Artikelförfattare: Patrik Håkansson,
Styr- och Energitekniker, AB Helsingborgshem

Helsingborgshems ambition är att kunna erbjuda ett så prisvärt och attraktivt boende som möjligt. Samtidigt har Helsingborgshem, liksom alla andra seriösa bostadsföretag, för avsikt att vara så kostnadseffektiva som möjligt samt att verka för att den verksamhet företaget bedriver ska utgöra så liten miljöpåverkan som möjligt.

Helsingborgshems styrelse och ägare, Helsingborgs stad, har satt upp en rad olika miljö- och energimål för lång tid framöver. Parallellt med dessa energimål har företaget valt att anta utmaningar från andra håll, däribland SABO:s energiutmaning ”Skåneinitiativet”.

Länk: Läs hela artikeln på Byggipedia