Keramiska fasadbeklädnader

Artikelförfattare:
Stig Lodén,
byggnadsingenjör.

Stig är verksam inom:
Byggkeramikrådet, BKR, sedan starten 1989. Tidigare arbeten har varit inom nuvarande CC Höganäs Byggkeramik och tidigare Jacobson & Widmark (nuvarande WSP).

Stig är också författare till bl a: Byggkeramikhandboken samt till flertalet publikationer och artiklar i byggfackpress.

Branschfakta – BKR

Byggkeramikrådet (BKR) är en branschorganisation för företag i Sverige som arbetar med keramiska plattor. Rådet ägs av två föreningar:

Byggkeramikhandboken - länk

Fasadbeklädnader av keramiska plattor erbjuder en lång rad fördelar. Materialet är hållbart, många över hundra år gamla och välbehållna fasader med keramik finns runtom i världen. Både i glaserat eller oglaserat skick är ytan okänslig för frost, fukt, vatten och UE-strålning

Glasyren är glas vilket har flera fördelar:.
 • Den keramiska ytan kan inte laddas med statisk elektricitet och drar inte åt sig partiklar.
 • Ytan är självrengörande, föroreninger från luften sköljs bort av regn.
 • Eventuellt klotter saneras enkelt från plattornas täta yta.
 • Den mekaniska hållfastheten klarar yttre tuff mekanisk påverkan, .

Keramikens påverkan på miljön är måttlig

Kostnader för bränning och transporter, som är relativt höga, kompenseras positivt av materialets underhållsfrihet och livslängd.

Under de senaste 10-20 åren har en enorm utveckling av tillverkningsmetoder ägt rum. Italien, Spanien och Tyskland är de stora tillverkarna i Europa.

Moderna keramiska plattor kan idag produceras i stora format med avsevärt mindre tjocklek än tidigare och därmed minskad vikt. Lägre energiåtgång vid bränning, materialets tillverknings- och transportkostnad per kvadratmeter blir lägre.

Många moderna fabriker har system för återvinning av ugnsvärme. Den omvandlas till elektricitet för anläggningens behov och ofta även för leveranser av el till det kringliggande samhället. Energikälla är vanligen naturgas.

Fler keramiska fasader i Sverige

I Sverige finns hundratals större och mindre keramiska fasadbeklädnader. Att intresset för keramiska fasadbeklädnader har ökat kraftigt i Sverige på senare år är bland annat en följd av stort och ökande urval av nya produkter, nya format, färger och ytstrukturer, främst för glaserade plattor.

Exempel på keramiska fasader i Sverige:
Hotell Sheraton, Stockholm, Arkitekter: Ahlgren, Ohlsson och Silow, Stockholm Oglaserade, chamotteplattor från IFÖ-verken, Sverige, Byggår: 1971
”Skandiahuset”, f.d. ”Thulehuset”, Sveavägen, Stockholm, Arkitekter: Magnus Isæus, Carl Sandahl, Gustaf Clason (1938-1940), Wingårdhs Arkitektkontor (renovering, 2012-2014), Byggår: 1938-1942, renovering 2012-2014. Fasad med glaserade klinkerplattor från Italien.
”Kuggen”, Chalmers Lindholmen, Göteborg, Arkitekt: Gert Wingårdh, Fasadelement av glaserad terracotta, Byggår: 2011
 • ”Danska Huset”, Stockholm
 • SKF huvudkontor, Göteborg
 • F.d. Sveriges Riksbank, Mölndal
 • Konserthus, Gävle
 • Hamnkontor, Helsingborg
 • Bankhus 90, Rissne
 • Kvarteret Utsädet, Lund
 • Tekniska Verken, Linköping
 • Kvarteret Mimer Västerås
 • Hotell Sheraton,Stockholm*
 • ”Blå huset”, Avesta
 • ABF-huset, Stockholm
 • ”Skandiahuset”, Sveavägen, Stockholm
 • ”Kuggen”, Chalmers Lindholmen, Göteborg

I Sverige har vi tidigare ibland varit tveksamma till keramik som fasadmaterial.

Detta kan bero på enstaka misslyckanden för 40 – 50 år sedan, då några fasader genom okunnighet försågs med alltför porösa plattor med frostskador som följd.

Sedan länge vet vi idag att plattor för utomhusbruk i nordiskt klimat ska ha vattenabsorption max 0,5 viktsprocent.

Vattenabsorptionen testas

Danmarks Hus, Stockholm, Torrpressade glaserade sintrade terracottaplattor, Arkitekt: Gustav Wickman m.fl., Byggår: 1888

Hos de moderna klinkerplattor, som i Sverige missvisande ibland kallas ”granitkeramik”, är vattenabsorptionen oftast mellan 0,1 och 0,2 viktsprocent. Materialet har inget med naturstenen granit att göra, det är keramik i form av tätsintrade klinkerplattor som i kvalitet närmar sig porslin. I den engelsktalande världen heter produkten ”Porcelain Tiles”.

Idag provas vattenabsorptionen för alla plattyper enligt en global ISO-metod. Om plattan suger åt sig inget eller obetydlig mängd vatten kan den inte skadas av frost. Frostskada kan bara uppstå genom att vatten expanderar när det övergår till is.

Beständiga fasader

Bygg- och materialkostnader för keramiska fasader är 15-20 % procent högre än för fasader med puts. Här bör man naturligtvis även ta hänsyn till att underhållskostnaderna för keramiken är avsevärt lägre. Keramikfasader kan kosta ungefär hälften av vanliga naturstensalternativ.

Applikationsmetoderna är för keramiken är idag rationella och kostnadseffektiva. Sedan hundratals år har fasadbeklädnader utförts manuellt. Plattor monteras i bruk eller fästmassor. Idag görs detta endast på mindre fasadytor, socklar och liknande. Numera finns mer rationella fasadsystem för keramiska plattor

Prefabricerade fasadelement

F3 [Konvert]Plattorna gjuts in prefabricerade betongelement enligt följande:

 1. Plattorna läggs i botten på form med armering.
 2. Formen fylls med betong.

Två olika fasadsystem förekommer – klicka på bilderna

 • Beklädnadselement av armerad betong med plattor ingjutna i ytskiktet, som monteras utanpå byggstomme och isolering.

F4 [Konvert]

 • Så kallade sandwichelement som består av två förtillverkade betongskivor sammanhållna av armering i ett mellanliggande värmeisoleringsskikt. Den inre skivan är bärande och den yttre har ingjutna keramikplattor på ytskiktet.

Ventilerade fasadkonstruktioner

Sedan ett trettiotal år har metoder med s.k. ventilerade keramikfasader blivit vanliga, främst i Syd- och Mellaneuropa men på senare år också i Sverige. Plattorna är då infästa på vertikala eller horisontella metallprofiler uppsatta i ytterväggsmaterialet som är tillräckligt hållfast och frostbeständigt.

Keramikplattorna, ofta i stora format, 90 x 90 cm, monteras på metallprofilerna genom synlig eller dold infästning så att en 20-30 mm luftspalt uppstår.

Fördelar med ventilerade keramiska fasadsystem
 • I luftspalten transporteras fukt bort genom skorstensverkan så att fukt- och mögelskador kan undvikas.
 • Mellanrummet bidrar till värmeisolering och påverkar därmed kostnader både för uppvärmning och för kylning positivt.
 • De keramiska plattorna bidrar tillsammans med luftspalten till dämpning av trafikbuller.
 • Den effektiva bostads- eller kontorsytan, kan utökas genom att utrymmeskrävande ytmaterial i fasaden, t.ex. murverk, inte påverkar ytterväggens tjocklek.
Infästningar vid ventilerade keramiska fasader
Synlig infästning

Synlig infästning

Dold infästning

Dold infästning

Synlig infästning med klipps och vertikal bärlist.

Den synliga infästningen innebär infästning att upphängningsdetaljer med klipps på vertikal bärlist i plattans över- och underkant.

Dolt infästning på horisontell bärlist med kramlor för infästning på plattornas baksida.

 

Artikelförfattarens länktips:
Byggkeramikhandboken – Speciella applikationer

Produktfakta – vattenabsorption

KAKELPLATTOR

 • Glaserade plattor av lergods, vattenabsorption = 10 – 20 %. Endast för väggar inomhus i vårt klimat.

KLINKERPLATTOR

 • Glaserade eller oglaserade plattor av stengods, vattenabsorption = 0 – 6%
 • S.k. ”granitkeramik” (= tätsintrat stengods) vattenabsorption = 0,1 – 0,5 %.
 • För fasader: Glaserade plattor vattenabsorption < 0,5 % ofta under 0,1 %.

Oglaserade plattor kan i fasader ha något högre vattenabsorption utan risk för frostskador.

MOSAIK
Av keramik, glas eller natursten.