Kategori: Övrigt

Diamonds at Work

Artikelförfattare/Author: Andrey Kossolapov, Assist. Professor, Ph.D. Member-Correspondent of MW Academy of Science, Chairman of Education Committee of IACDS Among various technologies of demolition exists method of concrete cutting and drilling. It is innovation of very old technology. Technology of natural stone cutting with abrasive tools is known since ancient time. 5 thousand years ago in […]

En anorektisk bostadsmarknad!

BostadsMarknadsIndex, BMI 2000-2010

Artikelförfattare: Björn Wellhagen, ansvarig för husbyggnadsfrågor Sveriges Byggindustrier Ur ett tillväxtperspektiv är det viktigt att bostadsmarknaden ska kunna tillhandahålla bostäder för de strukturförändringar som arbetsmarknaden kräver. Sveriges Byggindustrier (BI) och Mäklarsamfundet (M) har etablerat ett samarbete och tagit fram ett mått på bostadsmarknadens funktion, BMI. Det byggs för lite och rörligheten på bostadsmarknaden är inte […]