Kategori: Utbildning och information

Energieffektiva byggnader – kunskap och utbildningsbehov

  Artikelförfattare: Åke Blomsterberg , WSP. Energi- och klimatmålen för år 2020 innebär att stora insatser krävs från byggsektorn bl.a. en höjning av kompetensen. Därför har EU-programmet Intelligent Energy Europe initierat Build up skills projekt i 30 länder i Europa. Varje land driver sitt egna projekt. Målsättningen med det svenska projektet (www.buildupskills.se) är att ta […]

Europa möter framtiden

Artikelförfattare: Stefan Skimutis, projektledare, Myndigheten för Yrkeshögskolan EU:s strategi för att möta framtidens utmaningar som exempelvis hållbar utveckling, utanförskap och arbetslöshet är bl.a. synliggöra och erkänna kvalifikationer som människor kan erövra på olika sätt. Med kvalifikationer menas de kunskaper, färdigheter och kompetenser som en person har inom ett visst område.