Om Kunskapslänken

Kunskapslänken.se består av artiklar av yrkesverksamma personer och forskare i byggbranschen. Syftet är att förmedla erfarenheter och kunskap samt bidra till utveckling och lärande inom hela branschen.

Kunskapslänken utvecklas och drivs i samarbete med byggipedia.se.