Energieffektiva byggnader – kunskap och utbildningsbehov

Artikelförfattare: Åke Blomsterberg , WSP. Energi- och klimatmålen för år 2020 innebär att stora insatser krävs från byggsektorn bl.a. en höjning av kompetensen. Därför har EU-programmet Intelligent Energy Europe initierat Build up skills projekt i 30 länder i Europa. Varje land driver sitt egna projekt. Målsättningen med det svenska projektet (www.buildupskills.se) är att ta fram […]

Virtual Design and Construction i verkligheten

Artikelförfattare: Joakim Tjärnberg, Civilingenjör, arbetar som entreprenadingenjör med VDC för Veidekke i Lund. Virtual Design and Construction, VDC, syftar till att förbättra och effektivisera byggprocessen och att sänka kostnaderna. Detta uppnås genom ökad tydlighet, ökad förståelse, bättre planering och färre fel. VDC underlättar arbetet för projektets samtliga medverkande under hela byggprocessen från idé till förvaltning. […]

Diamonds at Work

Artikelförfattare/Author: Andrey Kossolapov, Assist. Professor, Ph.D. Member-Correspondent of MW Academy of Science, Chairman of Education Committee of IACDS Among various technologies of demolition exists method of concrete cutting and drilling. It is innovation of very old technology. Technology of natural stone cutting with abrasive tools is known since ancient time. 5 thousand years ago in […]