Tagg: DEBATT

En anorektisk bostadsmarknad!

BostadsMarknadsIndex, BMI 2000-2010

Artikelförfattare: Björn Wellhagen, ansvarig för husbyggnadsfrågor Sveriges Byggindustrier Ur ett tillväxtperspektiv är det viktigt att bostadsmarknaden ska kunna tillhandahålla bostäder för de strukturförändringar som arbetsmarknaden kräver. Sveriges Byggindustrier (BI) och Mäklarsamfundet (M) har etablerat ett samarbete och tagit fram ett mått på bostadsmarknadens funktion, BMI. Det byggs för lite och rörligheten på bostadsmarknaden är inte […]