Tagg: Learning Outcome

Europa möter framtiden

Artikelförfattare: Stefan Skimutis, projektledare, Myndigheten för Yrkeshögskolan EU:s strategi för att möta framtidens utmaningar som exempelvis hållbar utveckling, utanförskap och arbetslöshet är bl.a. synliggöra och erkänna kvalifikationer som människor kan erövra på olika sätt. Med kvalifikationer menas de kunskaper, färdigheter och kompetenser som en person har inom ett visst område.